\
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft MuConsult opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek gestart naar de mogleijkheden om de inrichting van de toegang tot Valys te verbeteren. Valys is de merknaam voor sociaalrecreatief...Meer
Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een grootschalige test met de nieuwste innovaties in de auto en op de weg. Nergens ter wereld wordt intelligente technologie op het gebied van verkeersmanagement en reisinformatie op zo’n grote schaal getest in het...Meer
Er is in Beter Benutten nog veel behoefte aan bewijs van structurele gedragsveranderingen naar aanleiding van ingezette maatregelen. In dit paper geven wij inzicht in het effect van het OV-stimuleringsproject Kom op! Neem het OV van Maastricht...Meer

Doorzoek website

Laatste nieuws

In opdracht van het KiM is door MuConsult en Significance onderzocht hoeveel extra verkeer (latente vraag) gebruik gaat maken van het hoofdwegennet door wegverbredingen en de aanleg van spits- en...

mucloudbanner