\
MuConsult heeft in opdracht van het ministerie van I&M de eindevaluatie uitgevoerd van onlangs afgeronde spitsmijden projecten. Voor een aantal projecten is hierbij aangetoond dat deze vorm van mobiliteitsmanagement de bereikbaarheid...Meer
Onder druk van de decentralisaties, bezuinigingen en ingegeven door beleidsveranderingen als de kanteling denken steeds meer gemeenten en provincies samen na over een toekomstvast vervoersysteem. Door samen te werken en de onderkant van het Openbaar...Meer
Hinderbeperking onderhoud afrit 55 Afrit 55 van de A2 was in april en mei 2014 tijdelijk afgesloten voor verkeer. Maastricht Bereikbaar heeft dit ‘compelling event’ aangegrepen om OV en E-Bike te promoten, met zeer positieve resultaten en 23% duurzame...Meer

Doorzoek website

Laatste nieuws

Effecten ov-studentenreisproduct In opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft MuConsult doormiddel van een Enquête en een verdiepend Stated Preference onderzoek onder...

mucloudbanner