\
In opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft MuConsult in 2015 een (inter-)nationaal literatuuronderzoek verricht om te komen tot actuele inzichten in de reistijd- en convenience-elasticiteiten voor het openbaar vervoer....Meer
Na twee succesvolle pilots in 2013 heeft MuConsult in opdracht van CROW-KpVV en in nauwe samenwerking met een klankbordgroep van vervoerders, decentrale overheden en het ministerie van IenM invulling gegeven aan de landelijke opschaling van de...Meer
Op 19 en 20 november vindt het 42e CVS-congres plaats in Antwerpen. Net als in voorgaande jaren was MuConsult vertegenwoordigd met een aantal medewerkers dat een paper heeft geschreven en deze tijdens het congres presenteren. Optimalisieren functie...Meer

Doorzoek website

Laatste nieuws

MuConsult heeft in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving en Rijkswaterstaat een nieuwe versie van het dynamische automarktmodel Dynamo ontwikkeld (versie 3.0). De definitieve versie van Dynamo...

mucloudbanner