\
Na twee succesvolle pilots in 2013 heeft MuConsult in opdracht van CROW-KpVV en in nauwe samenwerking met een klankbordgroep van vervoerders, decentrale overheden en het ministerie van IenM invulling gegeven aan de landelijke opschaling van de...Meer
Op 19 en 20 november vindt het 42e CVS-congres plaats in Antwerpen. Net als in voorgaande jaren is MuConsult vertegenwoordigd met een aantal medewerkers dat een paper heeft geschreven en deze tijdens het congres presenteren. Optimaliseren functie van...Meer
Voor wie het Beter Benutten Webinar van onze collega Casper Stelling afgelopen woensdag 14 oktober gemist heeft is er de kans om het terug te kijken! Klik hier om het webinar terug te kijken. Het webinar duurt 45 minuten. Bekijk voorafgaand...Meer

Doorzoek website

Laatste nieuws

Bij de discussies over de integratie tussen doelgroepenvervoer en OV gaat het vaak over de landelijke gebieden. Lege bussen op het platteland worden in dit systeem vervangen door een integraal systeem...

mucloudbanner